•   اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اقتصادی و بازرگانی  در کشورهای اتحادیه اروپایی  مارس 2018
  • اولین کنفرانس بین المللی  نانو از سنتز تا صنعت  آگوست 2018 
  • دومین کنفرانس بین المللی معماری ، شهرسازی و مرمت مورخ شهریور 1396در  ایران با مشارکت موسسه هخامنش پارس، دانشگاه لاساپینزای ایتالیا و دانشگاه آزاد اسلامی  برگزار خواهد شد.
  • اولین کنفرانس بین المللی سلامت و محیط زیست  مارس 2019(HSE)