• کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت با همکاری موسسه مطالعات و ارتباطات هخامنش پارس در بروکسل بلژیک برگزار گردید.

  • موسسه مطالعات و ارتباطات هخامنش پارس در برگزاری کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی توسط مرکز بین المللی ارتباطات دانشگاه و کمیته اجتماعی اقتصادی اتحادیه اروپا مورخ ۲۰ژانویه ۲۰۱۶ در بروکسل ، بلژیک مشارکت  فعالی داشت و کنفرانس یادشده در سالن اتحادیه اروپا با استقبال دانشجویان و پژوهشگران برگزار شد.
  • اولین کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی و مرمت و کارگاه شهرها: آینده ای از گذشته ها توسط موسسه هخامنش پارس با مشارکت دانشگاه ساپینزای رم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در تاریخ 14- 16 بهمن ماه سال1395 با موفقیت به پایان رسید.