چشم انداز

در افق بین المللی، این موسسه به دنبال تسهیل ارتباطات بین المللی بین اعضا و مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با یکدیگر می باشد. موسسه برای دستیابی به این هدف به عنوان مثال با برگزاری سالیانه ۶ کنفرانس بین المللی در داخل و خارج از ایران را در افق برنامه پنج ساله خود قرار داده است. موسسه مطالعات و ارتباطات هخامنش پارس به عنوان تشکیلات راهبردی پایبند به اصول اخلاق حرفه‌ای، تخصصی و پژوهشی است.

این موسسه بر آن است تا با به کارگیری دانش روز، ارتباطات، پژوهش، خلق مزیت های رقابتی منحصر به فرد و پویا و به طور کلی شناخت نیازمندی ها و پاسخگویی به نیاز جوامع آکادمیک فراتر از انتظارات آنها در شمار موسسات معتبر در ایران قرار دهد. از جمله اهم موضوعات در چشم انداز موسسه مطالعات و ارتباطات هخامنش پارس عبارتند از:

  • ایجاد موسسه ای پایبند به اخلاق حرفه ای پژوهش، اطلاع رسانی جامع و توان ارزش آفرینی متمایز نسبت به سایر موسسات فرهنگی و تمرکز بر افزایش و ارتقاء رشد کیفی علمی و رضایت استادان و دانشجویان
  • ایجاد موسسه ای با مزیت های رقابتی منحصر به فرد و پویا در شبکه تبلیغات، برگزاری کنفرانس ها، کارگاه ها و نمایشگاه ها از طریق ارائه خدمات و محصولات جدید و به کارگیری نیروی انسانی متعهد، خلاق و نوآور
  • ایجاد یک موسسه علمی و فرهنگی چند منظوره با استفاده از فنون مدیریت علمی ارتباطات، رسانه، پژوهش، تولید محتوا و ایجاد مزیت های رقابتی پویا