موسسه مطالعات و ارتباطات هخامنش پارس ، یک موسسه  علمی و فرهنگی چند منظوره با بهره گیری از فنون مدیریت علمی ارتباطات قوی، پژوهش، تولید محتوا و ایجاد مزیت های  رقابتی پویا می باشد که با هدف ایجاد همکاری های مشترک میان جوامع دانشگاهی و  بهره مندی از تیمی مجرب و متخصص در زمینه ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور ، توانسته است همکاری  مستمر و فعالی با برجسته ترین استادان و اعضای هیات علمی در داخل و خارج  از کشور برقرار بنماید.